Real Time Screen Capture, Recorder & Player

oficjalna strona programu

Przeznaczenie programu

Program służy do zapisywania w czasie rzeczywistym zdefiniowanych przez użytkownika obszarów ekranu z częstotliwością co 1 sekundę, a następnie wyświetlania zapisanych informacji w formie pokazu slajdów.

Zrzuty ekranu

Pobieranie

Najnowszą wersją programu jest wersja 1.0.3 build 45 z 2008-09-27, pobierz program (suma kontrolna md5).

Wymagania systemowe

MS Windows Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7

Instalacja

Program nie wymaga instalacji. Zapisz plik rtsrp.exe do dowolnego folderu i uruchom.

Deinstalacja

Aby usunąć program z komputera, usuń z dysku plik rtsrp.exe oraz z rejestru klucz HKCU\Software\WebProject\rtsrp wraz z zawartością. Aby usunąć ten klucz automatycznie, pobierz i uruchom plik rtsrp_remove.reg.

Nagrywanie

 1. Wybierz zakładkę Recording
 2. Z listy wyboru Settings / Quality of captured images wybierz pożądaną jakość grafiki
 3. Z listy wyboru Settings / Internal format wybierz wewnętrzny format zapisu w zależności od typu zapisywanego obrazu (preferowanym formatem dla zapisywania interfejsów programów i/lub tekstów jest format BMP, dla zdjęć i grafik - format JPG)
 4. Zadecyduj, czy dane mają zostać dodatkowo skompresowane algorytmem bezstratnym ZIP, pole wyboru: Settings / Compressed
 5. Kliknij New Region
 6. Myszką i/lub kursorami (również z Shiftem) ustal obszar, który ma być nagrywany (możesz sobie pomóc menu kontekstowym -> prawy klawisz myszki na obszarze)
 7. Pkt 5 i 6 powtórz dla każdego obszaru, który ma być nagrywany
 8. Kliknij Record (okna wyznaczające obszary znikną i rozpocznie się nagrywanie)
 9. W trakcie nagrywania możesz korzystać z pauzy (klawisz Pause)
 10. Aby zakończyć nagrywanie kliknij Stop (wyświetlone zostanie okno zapisu pliku o nazwie "RRRRMMDDhhmmss.xml" (rokmiesiącdzieńgodzinaminutasekunda rozpoczęcia nagrywania))

Odtwarzanie

 1. Wybierz zakładkę Playing
 2. Kliknij klawisz obok pola File name
 3. Wskaż plik xml utworzony tym programem
 4. Kliknij Play, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie (w przypadku dużego/długiego pliku trzeba chwilkę poczekać; wszystkie nagrane obszary zostaną wyświetlone jeden na drugim w lewym górnym rogu ekranu)
 5. Myszką i/lub kursorami rozmieść odtwarzane obszary na ekranie wg uznania
 6. W trakcie odtwarzania możesz korzystać z pauzy (klawisz Pause)
 7. W trybie pauzy możliwe jest przesuwanie w czasie za pomocą suwaka; przesuwanie precyzyjne zapewnia wskaźnik góra/dół wyświetlany obok Current time

Przykład wykorzystania programu

Pobierz, rozpakuj i odtwórz plik F12010AustralianRace.zip. Plik ten zawiera zapis "Live Timing" z wyścigu Formuły 1, Australian 2010.

Dodatek - domyślne rozmiary okien dla F1 Live Timing 2010

Aby wczytać domyślne (Custom size) rozmiary okien przydatne przy nagrywaniu Live Timing'u ze strony http://www.formula1.com (dla 120 dpi), pobierz i uruchom plik rtsrp_f1_custom_sizes.reg.

Bezpieczeństwo, prywatność itp.

Program nie zawiera żadnej funkcjonalności, oprócz opisanej na tej stronie.

Licencja

Korzystanie z programu jest bezpłatne we wszelkich zastosowaniach, także komercyjnych. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane działaniem programu.

Autor

Właścicielem praw autorskich do programu jest firma WebProject Systemy Informatyczne.